Se alla
Särskilt begåvade barn elever

Särskilt begåvade elever

Elever med särskild begåvning ska få bättre stöd, större utmaningar och mer stimulans under skolgången

Enligt skolverket kan fem procent räknas till gruppen särskilt begåvade elever. Högpresterande elever saknar ofta anpassad undervisning vilket kan leda till att eleverna inte upplever undervisningen som stimulerande och utmanande. I förlängningen riskerar det att påverka såväl studiemotivation som prestation negativt. Så ska det inte fungera. I Stockholm ska alla elever få den hjälp de behöver, oavsett om de behöver mer stöd eller större utmaningar.

Detta har vi gjort:

  • Infört en handlingsplan för hur skolor ska möta elever med särskild begåvning på bästa sätt.
  • Staten har godkänt en pilotverksamhet med spetsklasser och Stockholm har infört det i naturvetenskap och matematik. Målgruppen är högstadieelever och intag sker med färdighetsprov.

Detta ska vi göra:

  • Liberalerna i Stockholm vill att spetsklasserna permanentas och kunna starta fler i exempelvis humaniora och programmering
  • För dem som vill nå längre ska det finnas möjligheter att gå före genom spetsutbildningar men även genom att läsa mer avancerade kurser, som till exempel att läsa gymnasiematematik redan i högstadiet.

Lästips:
SVT – Stockholm förbättrar stödet till begåvade elever