Se alla
Särskilt stöd skolan elev och lärare

Särskilt stöd i skolan

Alla barn ska få den hjälp de behöver i skolan

I svensk skola har inkluderingstanken länge varit dominerande. Därför försökte Socialdemokraterna under förra mandatperioden lägga ner Stockholms specialgrupper för barn med omfattande behov av stöd. Vi liberaler vet att man med en sådan politik inte ger varje barn möjlighet att lyckas med sin skolgång och arbetar nu intensivt för att komma ikapp det växande behovet av särskilda stöd i Stockholms skolor.

Utbildningsnämnden har tagit beslut om en ny modell för särskilt stöd. Den ska vara fullt utbyggd 2023.

1. Skolorna ska ha särskilda undervisningsgrupper. Undervisningsgrupperna är till för skolans elever i behov av särskilt stöd.

2. I varje stadsdel ska det inrättas en eller flera resursgrupper. Detta är för elever som har behov som är så omfattande att de inte kan mötas på sin hemskola. Här finns fler kompetenser än i en särskild undervisningsgrupp.

3. De stadsövergripande CSI-grupperna för elever som har mycket omfattande behov av särskilt stöd kvarstår. Det görs en central ansökan och bedömning till dessa högspecialiserade grupper.

Detta har vi gjort:

  • Utökat antalet CSI-platser för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd.
  • Den nya modellen för särskilt stöd är under uppbyggnad.
  • Fristående resursskolor (som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd) har fått ett speciellt bidrag på 158 000 kr per elev och år.
  • Infört ett bidrag om 75 000 kr per elev i särskild undervisningsgrupp (både fristående och kommunala skolor) eller resursskola.
  • Förstärkt samverkan mellan skolan och socialtjänsten.
  • Tagit initiativ till en hållbar och långsiktig finansiering för fristående resursskolor så att de kan finnas kvar.

Detta ska vi göra:

  • Kartlägga vilka insatser som kan stötta hemmasittare tillbaka till skolan.
  • Säkerställa att den nya modellen för skolans särskilda stöd möter behoven.
  • Bygga ut arbetet med skolsociala team, dessa ska finnas i alla stadsdelar.
  • Fördjupa samverkan mellan skolan och socialtjänsten för att skolan ska kunna ägna sig fullt ut åt kunskapsuppdraget.

Lästips:
DN – Stockholm bygger ut skolans särskilda stöd
SVT – Utbyggnad av stadens särskilda stöd