Se alla
Fotbollsplaner idrott barn

Idrott och hälsa

Det ska vara lätt att vara fysiskt aktiv och idrotta i Stockholm.

Bygg fler idrottsanläggningar

Stockholm lider i dag brist på idrottsanläggningar. Fler ska därför byggas. När nya stadsdelar byggs är det viktigt att en idrottsnorm införs. Förutsättningarna ska vara goda för både bredd- och spontanidrott utifrån varje individs förmåga.

Privata initiativ är betydelsefulla

Privata initiativ ska uppmuntras. Många företag och föreningar är beredda att bidra till utbyggnad och drift av anläggningar. Det ska välkomnas. Det ideella engagemanget inom idrotten berikar staden och medverkar till att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Föreningarna ska uppmuntras att skaffa intäkter genom att driva näringsverksamheter i de kommunala anläggningarna. Staden ska inte konkurrera med privata verksamheter som gym och kaféer.

Underlätta tidsbokning i idrottshallar

Det ska vara lätt att boka tider i idrottshallar. Bokningssystemet ska reformeras för att underlätta för föreningar och privatpersoner att göra det.

Pojkar och flickor ska ges samma förutsättningar

Förutsättningarna för att utöva idrott ska vara jämlika för flickor och pojkar, för kvinnor och män, för yngre och äldre. Traditionellt har manligt idrottande premierats och fått större offentligt stöd, men vilket kön majoriteten av idrottsutövare har inom en viss idrott ska inte påverka det offentliga anslaget. Statistik för utnyttjandet av idrottsanläggningar ska fortsatt redovisas nedbrutet på kön.

Idrottsevenemang ska vara trygga

Våld och hot i samband med idrott är oacceptabelt. Alla måste kunna utöva eller gå på idrott utan att känna otrygghet. Arbetet mot idrottsrelaterat våld, brottslighet och otrygghet i samband med evenemang måste ha fortsatt hög prioritet och bedrivas i nära samverkan med föreningar, stadens fältassistentverksamhet och polisen.

Elitidrotten ska självfinansieras

Elitidrotten måste i hög grad finansiera sin egen verksamhet. De aktörer inom elitidrotten som kräver utbyggnad av befintliga och nya arenor för egna intressen ska bidra till finansieringen för dessa investeringar.

Glädje viktigare än prestation

Det ska vara roligt att idrotta. För barn är det extra viktigt för att intresset ska hänga kvar när de blir vuxna. Inom tävlingsidrotten finns det alltid vinnare och förlorare, men för barn och unga är det angeläget att tävlingsmomentet inte blir det huvudsakliga fokuset.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022