Se alla
Dans föreställningar balettskor

Kultur

En fri konst och kultur är grundläggande för individens och samhällets frihet. Liberal kulturpolitik syftar till att människor ska få tänka själva – inte att de ska tänka ”rätt”.

Barn måste få utöva och uppleva kultur

Barn ska kunna möta kulturen på många olika sätt, både genom att utöva kultur och genom att uppleva den. Därför är stadens kulturskolor viktiga.

Kulturinstitutioner i världsklass

Stadens kulturinstitutioner, framförallt Stadsteatern, Kulturhuset och Liljevalchs, ska vara i världsklass. De ska nå fler. Kulturverksamheter ska också finnas i nya och växande stadsdelar. Stadsteaterns repertoar ska vända sig till alla stockholmare, inte minst ungdomar. Förutsättningarna för fler matinéer ska prövas.

Fler och mer tillgängliga bibliotek

Biblioteken är ryggraden i bildningssamhället. Utvecklingen av Stockholms stadsbibliotek ska fortsätta. När staden växer behövs fler bibliotek och de befintliga kan behöva expandera. Biblioteken ska vara öppna när stockholmarna har tid att besöka dem. De ska samarbeta för att utöka sina samlade öppettider. Det digitala utbudet ska utökas. Alla Stockholms biblioteks bestånd ska finnas tillgängliga i digital form. Bibliotek ska vara trygga för alla – biblioteksfrid ska råda. Bibliotekens utbud ska aldrig censureras eller inskränkas av ideologiska, politiska eller religiösa skäl.

Politiker ska inte detaljstyra kulturlivet

Den konstnärliga friheten är en grundbult för stadens kulturpolitik. Stödet till det fria kulturlivet ska vara transparent och bidragsgivningen rättvis. Principen om armlängds avstånd från politiken ska vara styrande. Stödet ska premiera konstnärlig kvalitet och mångfald i det kulturella uttrycket.

Offentlig konst i hela staden

Vid stadens eget byggande ska en-procentsregeln tillämpas. Särskilda medel ska avsättas för offentlig konst i stadsdelar som saknar sådan. Muralmålningar är ett exempel på hur samtida konst kan tillgängliggöras i det offentliga rummet.

Underlätta för nöjeslivet

Stockholms uteliv lockar många människor. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med lokaler som krävs för ett mångsidigt utbud. De ska erbjuda scener för musik och föreställningar. Det ska finnas förutsättningar för allt från stand up till rockkonserter. Fler ska ha tillstånd att bedriva verksamhet efter klockan tre i citykärnan. Danstillstånd ska avskaffas.

Mathuvudstaden Stockholm

Matkulturen i Stockholm har idag en mycket hög kvalitet och tillhör en av de mest kreativa och mångkulturella i Europa. Krognäringen bidrar i hög grad till fler besökare och en levande stad. Genom att ge goda förutsättningar till näringen ska Stockholm eftersträva att bli en av världens mathuvudstäder.

En fristad för förföljda författare och kulturskapare

Människors rätt till tillgång till information, och att fritt uttrycka sina åsikter, får inte inskränkas. Stockholms roll som internationell fristad för förföljda författare och kulturskapare ska utvecklas och utökas.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022