Se alla
socialt utsatta blommor

Social utsatthet – det glömda Sverige

Vi liberaler tycker att varje individ ska ha lika rätt till ett självständigt liv, oavsett förutsättningar, förmågor eller bakgrund. För att samhällets mest utsatta grupper ska ha möjlighet att få ett bra liv behöver det sociala skyddsnätet stärkas.

Det politiska programmet ”Det Glömda Sverige”, krokar an i en lång liberal idétradition om att uppmärksamma grupper vars problem sällan står högst på den politiska agendan.

Programmet kan läsas i sin helhet här.

Exempel på förslag i programmet:

  • Nationell Tak-över-huvudet-garanti för hemlösa
  • Låt barn slippa umgänge med förälder som slår och misshandlar
  • Sexköp av barn under 18 år ska jämställas med våldtäkt
  • Socialtjänsten och första linjens barn- och ungdomspsykiatri ut på skolorna
  • Nära samarbete mellan polis och socialtjänst för att stoppa sexhandel och prostitution
  • Fler mellantvångsinsatser tidigt för barn och unga som riskerar att hamna snett i livet
  • Tvärprofessionella team mellan socialtjänst och sjukvård för att stötta missbrukare
  • Psykiatriambulanser i hela landet
  • Större valfrihet för funktionsnedsatta så att de kan välja var de vill jobba och var de vill bo
  • Nationellt stöd för trygghetsringning till ofrivilligt ensamma äldre