Se alla
Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld

Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Stockholm. Ingen ska behöva leva under hedersförtryck. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterat våld för att försvara varje människas frihet. Som liberaler står vi alltid på den enskilda människans sida oavsett vem det är eller var man kommer ifrån. Våldet får aldrig ursäktas för att det sker under kulturell täckmantel.

Vår politik

  • Avsätt ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck.
  • Alla kommuner ska ha beredskap att hjälpa den som hotas av hedersrelaterat våld eller förtryck.
  • Stockholm ska genomföra en kartläggning av förekomsten av hedersvåld.
  • Strängare straff för hedersrelaterade brott.
  • Bekämpa könsstympning
  • Skärp lagen mot barn- och tvångsäktenskap.
  • Stöd förortens feminister, men inga pengar till organisationer som motverkar jämställdhet.

Arbetet mot hedersförtryck

Kunskapen om hedersrelaterade frågor måste öka i hela samhället. Det handlar till exempel om personal inom polis och domstolar liksom inom skola och vården. Och alla kommuner måste kunna ge hjälp till den som drabbas. Det måste därför finnas ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld.

Kartläggning av hedersförtryck

För att kunna sätta in rätt åtgärder är det viktigt att staden regelbundet kartlägger förekomsten av hedersförtryck. Det bör även kartläggas hur pojkarna påverkas av att vara inblandade i hedersförtryck, till exempel genom att de har sina familjers uppdrag att bevaka systrar och andra kvinnliga släktingar i skolan och på fritiden.

Strängare straff vid hedersmotiv och hedersrelaterat våld

Alla anmälningar av hedersrelaterade brott ska utredas av polis. Liberalerna vill införa Lex Fadime, strängare straff om brottet begås på grund av hedersmotiv. Liberalerna vill också att utvisning alltid ska prövas för icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott, grova vålds- och sexualbrott samt hatbrott.  De som lever under hot måste få ökat skydd till exempel genom permanent skyddad identitet.

Könsstympning

Könsstympning är förbjudet, men trots att lagstiftningen är kraftfull används den inte. Könsstympning måste bekämpas kraftfullt både i skola, hos polis, åklagare och inom sjukvården. Kunskapen måste därför öka och resurser prioriteras för att alla flickor ska kunna växa upp i frihet.