Se alla

Kategori: Pressmeddelanden

Isabel Smedberg-Palmqvist
27 juni 2022

Betygsresultaten på Järva fortsatt höga

Preliminär statistik för grundskolorna visar att den positiva kunskapsutveckling som skett på Järva är hållbar. Meritpoängen, det vill säga den poäng eleverna söker gymnasiet…

Isabel möter de som arbetat med rapporten
20 juni 2022

Antisemitismen i Stockholms skolor granskad

Idag presenterades en granskning av förekomsten av antisemitismen i Stockholm stads skolor. Granskningen har genomförts av forskare Kristin Wagrell, Malmö universitet, och pekar på…