Se alla

Kategori: Pressmeddelanden

14 april 2023

Jan Jönsson (L): Utveckla de skolsociala teamen

Under Liberalernas tid vid makten i Stockholms stad inleddes ett paradigmskifte där socialtjänsten började flytta in i skolmiljön och barnens skolgång och skolresultat lyftes…

Isabel Smedberg-Palmqvist
27 juni 2022

Betygsresultaten på Järva fortsatt höga

Preliminär statistik för grundskolorna visar att den positiva kunskapsutveckling som skett på Järva är hållbar. Meritpoängen, det vill säga den poäng eleverna söker gymnasiet…