Se alla
Jan Jönsson

Nu ska socialtjänstens metoder förbättras

Onsdag 7 september 2022

Idag saknas det forskning som utvärderar de metoder som socialtjänsten använder sig av, inte minst när det kommer till unga som har dragits in i allvarlig våldsbrottslighet. Det berättar socialborgarrådet Jan Jönsson (L) i en intervju i Dagens Nyheter.

– Det har länge funnits ett behov av att få bättre kunskaper om det stöd som socialtjänsten sätter in och om det faktiskt hjälper människor till ett självständigare liv, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stadshus.

Därför blir socialtjänsten i Farsta nu först i Stockholm med ett nytt koncept där socialsekreterare och forskare ska arbeta tillsammans för att utvärdera de insatser som socialtjänsten arbetar med.

Verksamheten kommer att fokusera på olika typer av våld: ungdomsvåld (ökad våldspiral/gängkriminalitet), våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld som föräldrar/vårdnadshavare/familjemedlemmar utsätter sina barn för.

I våras presenterades genomlysningen ”Rätt stöd i rätt tid” av 16 625 barn- och ungdomsärenden som inkom under 2018 i Stockholms stad. Syftet var att för första gången få svart på vitt om vad som händer med alla ärenden, för att på sikt öka kvaliteten i socialtjänstens arbete. Inom sjukvården bygger all medicinering och behandling på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nu är det hög tid att socialtjänsten börjar ställa om sitt arbetssätt och sina arbetsmetoder till de åtgärder som vi vet fungerar.

– Det sociala testlabbet i Farsta är ett första steg till att införa en mer forskningsinriktad kultur inom socialtjänsten i hela staden och att bygga en organisation som underlättar för forskning. Målet är att socialtjänsten i högre utsträckning än nu ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, så att fler får stöd som fungerar. När regeringen inte tar sitt ansvar behöver Stockholm gå före, avslutar Jan Jönsson.