Se alla
Jan Jönsson

Färre behöver försörjningsstöd i Stockholms stad

Fredag 30 september 2022

Den senaste statistiken visar att antalet biståndshushåll i Stockholms stad har minskat med 11,5 procent under 2022. Sett över hela mandatperioden har antalet biståndshushåll minskat med 3,5 procent och är nu på för staden jämförelsevis låga nivåer. I juli 2018 var det 8020 hushåll som fick ekonomiskt bistånd, att jämföra med 7741 hushåll i juli 2022.

– Jag kände en stor oro för att fler människor skulle behöva försörjningsstöd på grund av coronapandemin och därför är jag både lättad och stolt över att det idag är färre människor som behöver försörjningsstöd än innan pandemin bröt ut. Jag tror att kommunens lättnader till näringslivet, de statliga omställningsstöden men också utbildning har bidragit till att arbetslösheten inte steg ännu mer, säger Jan Jönsson, socialborgarråd Stockholms stad (L).