Se alla
Jan Jönsson

Var tog fokus på kunskap och bildning vägen hos det nya styret i Stockholms stad?

Torsdag 13 oktober 2022

Var tog fokus på kunskap och bildning vägen hos det nya styret i Stockholms stad?

Idag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet grunden för ett nytt styre i Stockholms stad.

– Trots att kriminaliteten och tryggheten har hög prioritet hos stockholmarna lyste de sociala frågorna med sin frånvaro under dagens presentation. Den enda konkreta satsningen som presenterades var satsningar på fler fältassistenter. Det som stadens socialtjänst verkligen behöver är fler socialsekreterare. Märkligt nog nämndes inte heller LSS eller att bekämpa hemlöshet bland prioriteringarna, säger Jan Jönsson, avgående socialborgarråd.

– Det är tydligt att kunskap och bildning nedprioriteras. Det är mer än ett heltidsarbete att leda arbetet för Stockholms skolor och när man nu slår ihop skolfrågorna med arbetsmarknad och personalfrågor så är det ju uppenbart att satsningar på kunskapsresultaten inte kommer att kunna få det hundraprocentiga engagemang som de behöver, säger Jan Jönsson.

– Vi välkomnar att förskolefrågorna nu får en egen nämnd och förvaltning. Vi hoppas att det ska leda till tidiga insatser för barn i riskzon. Men vi är kritiska till att dessa frågor organiseras inom ansvaret för fritidsgårdar och parklekar. Förskolan lägger grunden för barns språk- och kunskapsutveckling, det är inte en fritidsverksamhet, säger Jan Jönsson.

Nu stundar några tuffa år för landets och i synnerhet kommunernas ekonomi, när konjunkturen nu vänder nedåt för några år framöver.

Vi har under 2022 sänkt utbetalningarna för försörjningsstöd med 11,5 % och över hela mandatperioden med 3,5 %, tack vare att människor kommit arbete och kunnat börja leva självständiga liv. Vi lämnar nu över en stad med rekordfå människor som är beroende av försörjningsstöd. Vi har dessutom sänkt den akuta hemlösheten i gatumiljö med 30 %. Samtidigt som skolresultaten i Järva tre år i rad är de bästa på flera årtionden.

– Liberalerna går nu i opposition och vår uppgift kommer att handla om att försvara varje stockholmares frihet. Engagemanget för skolresultaten, hemlösheten, näringslivet och arbetsmarknaden ligger fast och vår kamp för ett starkt, innovativt, öppet, välkomnande och fritt Stockholm fortsätter, avslutar Jan Jönsson.