Se alla
Jan Jönsson

Kunskapsskolan och brottsförebyggande arbete i fokus i Liberalerna Stockholms stads valmanifest

Måndag 22 augusti 2022

Vi liberaler går till val på en framtidsvision där alla barn lär sig mycket i skolan, oavsett om man behöver mer stöd eller större utmaningar. Goda skolresultat är vägen till en bra framtid och därför vill vi skapa förutsättningar så att andelen elever som klarar grundskolan i Stockholm ökar från 88 % till 92 %, och andelen som tar studenten ökar från 72% till 82 %.

– Jag är otroligt stolt över att vår kunskapssatsning på Järva har ökat gymnasiebehörigheten med 17 procentenheter under mandatperioden. Den satsningen vill vi sprida till fler skolor, säger Jan Jönsson, gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad.

En av de viktigaste frågorna för Liberalerna är att stoppa nyrekryteringen av unga till de kriminella gängen. Det brottsförebyggande arbetet kräver ett närmare samarbete mellan polis, socialtjänst och skola. Vi vill att socialsekreterare ska sitta på polisstationer i alla lokalpolisområden i Stockholms stad och vi vill fortsätta bygga ut stadens avhopparprogram.

Unga kriminella är en komplex målgrupp och därför vill vi att Stockholms stad visar vägen och inför en specialistutbildning för socialsekreterare för att kunna jobba med barn och unga i kriminalitet.

– Alla barn och unga i Stockholms stad förtjänar en uppväxt utan gängkriminalitet. Det kräver tidiga insatser från socialtjänsten, rätt stöd i skolan och samhandling mellan alla myndigheter för att vi ska lyckas vända utvecklingen innan det är för sent, avslutar Jan Jönsson.

Liberalernas viktigaste förslag i korthet:

  • Inför en specialistutbildning för socialsekreterare för att kunna jobba med barn och unga i kriminalitet.
  • Fortsatt utbyggnad av det särskilda stödet och behåll spetsklasserna för elever som behöver gå före.
  • Rädda Östermalmshallen och rusta upp Stockholms stads kulturhistoriska byggnader.
  • 100 miljoner till elevhälsan för att stärka arbetet mot psykisk ohälsa

Hela valmanifestet hittar du här: https://stockholmsstad.liberalerna.se/valmanifest-for-liberalerna-i-stockholms-stad/