Se alla
Jan Jönsson

Jan Jönsson – nytt oppositionsborgarråd för Liberalerna i Stockholms stad

Måndag 17 oktober 2022

Jan Jönsson har idag valts till nytt oppositionsborgarråd för Liberalerna i Stockholms stad på kommunfullmäktiges sammanträde i Stockholms stadshus.

– Jag känner mig hedrad över förtroendet att få leda Liberalernas arbete i Stockholms stad. Med starkt fokus på skola och socialtjänst kommer vi att fortsätta jobba för att riva de hinder som stoppar människor från att leva de liv som de själva önskar och kämpa för att fler stockholmare ska ha möjligheten att ta makten över sina egna liv, säger Jan Jönsson.

Under den mandatperiod som nu avslutats har försörjningsstödet minskat med 3,5 %, den akuta hemlösheten minskat med 30 % och gymnasiebehörigheten på Järva stärkts under tre på varandra följande år. Det viktiga sexköpsavtalet som slöts med polisen under mandatperioden, på initiativ av Jan Jönsson, har också varit avgörande för att hitta fler barn och unga i prostitution.

– Vi kommer att fortsätta att stå upp för, inte bara rätten till frihet utan alla stockholmares möjlighet att åtnjuta sin frihet. För att det ska var möjligt måste vi fortsätta förbättra skolresultaten, minska hemlösheten, främja näringslivet och arbetsmarknaden. Stockholm ska vara en stark, innovativ, öppen, välkomnande och fri stad, avslutar Jan Jönsson.