Se alla
Jan Jönsson

Jan Jönsson (L): Platsbristen på SiS leder till allvarliga konsekvenser för kriminella ungdomar

Söndag 3 juli 2022

I förra veckan kom besked från generaldirektören för Statens institutionsstyrelse att myndigheten nu går upp i stabsläge p.g.a. den akuta platsbristen. Den har lett till allvarliga konsekvenser både för myndighetens verksamhet och de barn och ungdomar som skulle ha placerats eller som har nekats placering på SiS-hem runt om i landet.

– SiS har haft en ansträngt situation nu under lång tid. Trots flera tydliga varningslarm från Stockholms stad, SKR och andra kommuner i landet har regeringen varit passiv. Under de senaste åtta åren vid makten har regeringen totalt nonchalerat utbyggnad och utveckling av SiS verksamhet, och nu ser vi konsekvenserna av det, säger Jan Jönsson, socialborgarråd Stockholms stad.

Stockholms stad, liksom många andra kommuner i landet, började märka av den allvarliga platsbristen på SiS för flera månader sedan. Mer än hälften av stadsdelarna – både i innerstaden och i utsatta områden – uppger att de har tvingats placera ungdomar på HVB hem, förstärkt jourhem eller behandlingsfamiljer istället för på en låst institution. Det har bland annat lett till att ungdomar har rymt, suttit för länge i häkte och utgjort en fara både för samhället och sig själva.

– Detta är en allvarlig situation. För de allra mest våldsamma ungdomarna finns ingen annan placering som fungerar än låst institution, eftersom de utgör en fara antingen för sig själva eller sin omgivning. Det är bara SiS som har rätt att bedriva den typ av slutenvård som dessa ungdomar behöver, säger Jan Jönsson.

– Det är uppenbart att regeringen inte tar den grova ungdomskriminaliteten på allvar. Det duger inte, som regeringen har gjort, att bara ägna sig åt tuffa åtgärder för vuxna tungt kriminella. Regeringen måste nu omedelbart bygga ut fler platser på SiS, så att vi som ansvarar för socialtjänsten har en chans att förhindra att våldsamma ungdomar begår fler våldshandlingar, avslutar Jan Jönsson.

Se SVT:s inslag om problemet, inklusive en intervju med socialtjänsten i Hägersten-Älvsjö, här.