Se alla
Johan Pehrson och Jan Jönsson

Liberalerna satsar 1 miljard för att bygga ut och förbättra samhällsvården för unga

Torsdag 25 augusti 2022

Regeringen har under lång tid varit välinformerad om både bristen på platser och kvalitet på Statens institutionsstyrelse, men valt att inte vidta några åtgärder.

Liberalerna satsar nu 1 miljard för att bygga ut antalet platser på SiS och för att utveckla och höja kvalitén på samhällsvården för unga. I en debattartikel i Svenska Dagbladet presenterar Johan Pehrson och Jan Jönsson Liberalernas satsning på institutionsvården i Sverige.

– Vi ser hur platsbristen har lett till att ungdomar har rymt, suttit för länge i häkte och utgjort en fara både för samhället och för sig själva. Platsbristen är ett resultat av socialdemokratisk misskötsel de senaste åtta åren, säger Johan Pehrson, partiledare för Liberalerna.

Socialdemokraterna har under sin tid vid makten helt struntat i att utveckla SiS verksamhet. Basala välfärdstjänster som tillgång till läkare och tandvård är antingen bristfälliga eller saknas helt. Likaså har skolgången för dessa barn och ungdomar nedprioriterats – trots att skolplikten gäller för alla barn. Betyg och skolresultat för placerade barn ligger väsentligt lägre än för andra.

– Det är en skandal att den socialdemokratiska regeringen de senaste åtta åren inte har vidtagit några som helst åtgärder för att värna samhällets absolut mest utsatta barn, säger Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholms stad för Liberalerna.

Liberalerna lägger nu fram 5 förslag för att ut bygga ut och förbättra samhällsvården för barn och unga:

  1. Bygg ut SiS-hemmen och utveckla kvaliteten. Idag finns det 21 särskilda ungdomshem med 730 platser i Sverige. Utvidga platserna till 1000.
  2. Staten ska ta över en större del av kommunernas kostnad för SiS-placeringar. Regeringen behöver ta ett större ansvar för landets SiS-hem. Att kommunerna själva står för merparten av kostnaden vid en SiS-placering är inte rimligt.
  3. Ge institutioner möjlighet att anställa egna läkare och sjuksköterskor. Idag måste placerade ungdomar ofta transporteras till en läkare/tandläkare för att få vård eller tandvård vilket ökar risken för rymningar etc.
  4. Alla barn har rätt att kunna klara skolan. Skolgången ska komma igång senast en vecka efter placeringsstart och socialtjänsten ska kunna följa placerade barns skolresultat, för att kunna säkerställa att barnen får den undervisning som de behöver och har rätt till.
  5. Fortsatt ansvar för samhället som vårdnadshavare. Undersökningar visar att unga över 18 år som inte får stöd och lots till ett självständigt liv, ofta faller tillbaka i social problematik. För dessa ungdomar måste samhällets stöd sträcka sig lite längre än till myndighetsdagen.