Se alla
Jan och Isabel

Liberalerna presenterar vallöften i samband med Stockholmsenkäten 2022

Torsdag 11 augusti 2022

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) och skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) har idag presenterat Stockholmsenkäten för 2022. På en övergripande nivå är utvecklingen i Stockholm positiv, och vissa trender sticker ut som särskilt anmärkningsvärda. Resultaten visar att utsattheten för hot, våld och rån bland ungdomar i Stockholm minskar. Dessutom är det allt färre som dricker alkohol och brukar narkotika.

– För att fortsätta den positiva utvecklingen måste vi hålla fast vid, prioritera och intensifiera det förebyggande arbetet. Vi liberaler vill bland annat att socialtjänsten ska vara mer närvarande i stadens skolor genom fler så kallade skolsociala team. En viktig utgångspunkt är att hellre ingripa tidigt när barn och unga i riskzon, än tufft när det är för sent, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Ett annat resultat som sticker ut i årets Stockholmsenkät är att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka.

– Att må bra är en förutsättning för att klara sin skolgång och därför vill Liberalerna göra en riktad satsning på 100 miljoner kronor på elevhälsan under nästa mandatperiod. Elevhälsan behöver ges bättre möjlighet att arbeta förbyggande och identifiera elever som behöver slussas vidare för behandling av sjukvården, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L)

Läs rapporten här.