Se alla
Isabel Smedberg-Palmqvist

Betygsresultaten på Järva fortsatt höga

Måndag 27 juni 2022

Preliminär statistik för grundskolorna visar att den positiva kunskapsutveckling som skett på Järva är hållbar. Meritpoängen, det vill säga den poäng eleverna söker gymnasiet på, ökar med 4,8 poäng jämfört med 2021. Gymnasiebehörigheten ökar 62,8 % år 2019 till 77,6 % i år. Förbättringen är markant.

– Man ska generellt vara försiktig med att tolka betygsresultat, framför allt från ett år till ett annat, och om andelen elever är få. Men när det gäller Järva så kan jag konstatera att kunskapssatsningen vi liberaler har genomfört har gett fina resultat som står sig över tid. Det är betydligt fler ungdomar som nu har betyg nog för att ansöka till gymnasiet, och det har varit vår målbild helt tiden, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

 

År Meritpoäng på Järva
2019 210.2
2020 206
2021 211,2
2022 216
År Andel gymnasiebehöriga
på Järva
2019 62,8 %
2020 72,1 %
2021 79,9 %
2022 77,6 %

– Att komma in på gymnasiet har en enorm betydelse för ungdomarna. Bara så kan vi vända utanförskap och ge varje människa möjlighet att nå sina drömmar. Jag vill fortsätta kunskapssatsningen på skolorna på Järva, men jag vill utöka satsningen att omfatta skolor i stadens alla utsatta områden, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd i Stockholm.

Stadsövergripande resultat

Meritpoängen i staden som helhet ligger på en stabilt hög nivå, jämfört med snittet i riket som förra året låg på 232,1. Gymnasiebehörigheten i staden ligger i år på totalt 87,9 %.

 

År Genomsnittlig meritpoäng
2021 247,3
2022 248,8

 

Kunskapssatsningen på Järva

Satsningen har bestått i flertalet evidensbaserade åtgärder och utgått från varje enskilds skolas utmaningar och förutsättningar.

Några exempel på insatser:

  • Lönetillägg om 3000 kr till lärare, elevhälsopersonal och vissa andra funktioner
  • Anställda lektorer som stöttar lärarna i undervisningen
  • Socialsekreterare på skolorna som hjälper hemmasittare tillbaka till klassrummet
  • Uppföljning av och fokus på skolnärvaro
  • Stödresurser inom central förvaltning så som lärarcoacher, processtöd och insatser inriktat på språkutveckling