Se alla

Jan Jönsson (L): Utveckla de skolsociala teamen

Fredag 14 april 2023

Under Liberalernas tid vid makten i Stockholms stad inleddes ett paradigmskifte där socialtjänsten började flytta in i skolmiljön och barnens skolgång och skolresultat lyftes som viktig framgångsfaktor i socialtjänstens arbete. För att skolpersonalen ska kunna fokusera på sitt lärande uppdrag behöver de ett kraftfullt stöd från andra samhällsaktörer som till exempel socialtjänsten, och här är de skolsociala team helt centrala. För att hjälpa elever med hög frånvaro tillbaka till klassrummet finns i dag flera skolsociala team i Stockholms ytterstadsområden och i Liberalernas budget byggs arbetet med skolsociala team ut till alla stadsdelar.

Nu genomför regeringen en nationell satsning på skolsociala team som för 2023 startar på 75 miljoner. Det innebär för Stockholms stads del ungefär 7,5 miljoner kronor att söka för detta ändamål. Satsningen byggs sedan ut till 250 miljoner per år under 2024-2025 som ger Stockholms stad en förstärkning av arbetet med skolsociala team på 25 miljoner kronor årligen.

–Vi menar att socialtjänstens medansvar för barns skolframgångar måste utvecklas ytterligare. Statsbidraget bidrar med möjligheter för Stockholms stad att göra just detta, säger Jan Jönsson, gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad.

Nu föreslår Liberalerna i Stockholms stad att statsbidraget används till att utveckla de skolsociala teamen så att fler team även består av en föräldrarådgivare och en fältassistent för att täcka in hela barnets tid. Liberalerna vill att teamets uppdrag också ska kunna utökas till att arbeta med beteendestörningar i skolmiljön för att stärka elevernas möjlighet till skolframgång och skolans lärande uppdrag.

–Vi ser att socialtjänsten mer och mer bör ha sin naturliga plats i skolan som en integrerad del av elevhälsan. Att klara skolan är den största skyddsfaktorn för unga människors liv och framtida livschanser. Skolnärvaro är en förutsättning för att gå ut skolan med godkända betyg, säger Jan Jönsson (L).