Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

Jan Jönsson
17 mars 2022

Fler omhändertagna barn ska klara skolan

Omhändertagna och placerade barns skolgång har alltför länge negligerats. Statens institutionsstyrelses (SiS) egna kartläggningar visar att betyg och skolresultat för barn som har placerats…

Isabel Smedberg-Palmqvist
10 mars 2022

Nu förstärks det särskilda stödet

För elever som har behov av särskilt stöd finns det undervisning med specialpedagogisk verksamhet på nationella program, så kallade SPV-klasser. Dessa har tidigare för…

Jan Jönsson
11 februari 2022

Fler av prostitutionens offer får hjälp

För ett år sedan startade polisen och socialtjänsten ett samarbete för att tillsammans hitta och hjälpa fler människor som blir sexuellt utnyttjade i prostitution…

Jan Jönsson
4 februari 2022

Lex lilla hjärtat räcker inte

– De förslag till förstärkning av LVU för att skydda omhändertagna barn, Lex Lilla Hjärtat, som socialministerns presenterar i en artikel i DN, är…

Isabel Smedberg-Palmqvist
24 januari 2022

Regeringen sviker de särskilt begåvade barnen

År 2012 införde Liberalerna (tidigare Folkpartiet) tillsammans med den dåvarande alliansregeringen en försöksverksamhet med spetsklasser för elever som är särskilt intresserade och begåvade i…

Senaste från Liberalerna

Senaste från Liberalerna

Fler nyheter från Liberalerna hittar du på vår rikstäckande sida.