Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

Isabel Smedberg Palmqvist
27 april 2022

Kommer regeringen rädda spetsklasserna?

Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) kräver att regeringen omgående agerar för att rädda de nedläggningshotade spetsutbildningarna. Spetsutbildning är en försöksverksamhet som infördes av Alliansregeringen år…

Jan Jönsson
17 mars 2022

Fler omhändertagna barn ska klara skolan

Omhändertagna och placerade barns skolgång har alltför länge negligerats. Statens institutionsstyrelses (SiS) egna kartläggningar visar att betyg och skolresultat för barn som har placerats…

Isabel Smedberg-Palmqvist
10 mars 2022

Nu förstärks det särskilda stödet

För elever som har behov av särskilt stöd finns det undervisning med specialpedagogisk verksamhet på nationella program, så kallade SPV-klasser. Dessa har tidigare för…

Senaste från Liberalerna

Senaste från Liberalerna

Fler nyheter från Liberalerna hittar du på vår rikstäckande sida.