Se alla
Jan Jönsson

Stoppa sammanslagningen ute på Järva

Fredag 27 januari 2023

– Med anledning av situationen måste genomförandet av det här beslutet som ett minimum skjutas upp tills våldsvågen har lugnat ner sig. Vid tidigare sammanslagningar av stadsdelar har socialtjänsten tappat strategisk personal och oklarheter kring chefskap och rutiner har vänt socialtjänstens fokus in mot den egna organisationen i flera år. Det finns det inte tid till nu, säger Jan Jönsson (L).

Det finns en överhängande risk för att socialtjänsten i Järvaområdet nu åter måste fokusera på sitt inre liv under flera år. Det saknas information om hur sammanslagningen ska gå till, trots att förslaget lanserades i november. Vidare är ett stort kompetenstapp att vänta och stadsdelsdirektörerna bytas ut, just när lokal person- och områdeskunskap verkligen behövs för att tillsammans med polisen snabbt kunna identifiera ungdomar som står på tur att dras in i våldsspiralen. En hel generation unga i riskzon riskerar nu återigen att förloras.

Allteftersom våldet stegrats har kraven på fler poliser till Stockholm växt. Flera av de nu misstänkta är dock ungdomar som socialtjänsten beslutat tvångsomhänderta, men som rymt från sina boenden. Därför behöver den akuta bristen på låsta platser hos Statens institutionsstyrelse snarast ges högsta prioritet av regeringen. Socialtjänsten liksom polisen behöver få nationell förstärkning.

– Staten har det yttersta ansvaret för invånarnas säkerhet och måste göra sitt. Vi i kommunerna ska besluta om tvång för unga när det behövs, men ansvarar främst för förebyggande insatser. Precis som att polisen får nationell förstärkning, behöver socialtjänsten i pressade kommuner nu få det, säger Jan Jönsson (L).

Länk till debattartikel i SvD om förslaget: Jan Jönsson (L): Pausa sammanslagning av stadsdelsnämnder | SvD Debatt