Se alla
Stockholms stad skyline

Nomineringskommitténs förslag till valsedlar till regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Stockholm stad

Lördag 11 december 2021

Här kommer förslag till Representantskapet från nomineringskommitten (Kommittén). Det innehåller förslag till sex kretsvisa valsedlar till regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige i Stockholm.

Nomineringskommitten har arbetat utifrån de direktiv Representantskapet fastställde 10 mars 2021. Där anges det att medlemsomröstningen är rådgivande och ska vägas samman med ett antal andra kriterier för att få en bra sammansättning av företrädare för Liberalerna. Direktiven återfinns i denna länk: https://drive.google.com/file/d/1SpGUBUec9WZLE7ruclMW-Sr6unC_cuLi/view?usp=sharing

Ett första steg var att ordna den rådgivande medlemsomröstningen där kandidater presenterade sig digitalt. Detta följdes av ett digitalt möte där alla kandidater, som ville, presenterade sig. Medlemmar kunde också chatta med kandidaterna. Kandidaterna kunde också spela in en kort film om sig och sin politik. Presentationerna finns utlagda i medlemsgruppen på Facebook Liberalerna Stockholm. Omröstningen pågick 26 oktober- 9 november.

Länk till de inspelade filmerna: https://drive.google.com/drive/folders/1cM9Zo22CXhCjucn8cy-grtA8Uctxsjiq?usp=sharing

Enligt Kommitténs uppdrag ska följande ha vägts in när listorna har satts samman: god kommunikationsförmåga, kompetens, gott omdöme, bra ledarskap, god samarbetsförmåga, kampanjaktivitet, jämn könsfördelning, geografisk spridning och en blandad åldersfördelning.

Alla kandidater från den rådgivande omröstningen finns inte med på listorna, som då hade blivit för långa och fått en mycket stor övervikt män. Kommittén har aktivt sökt att komplettera med lämpliga kompetenta kvinnliga kandidater. Förslaget till valsedlar innehåller också kandidater som inte själva anmält sig till den rådgivande omröstningen men som bedömts som viktiga för partiets profil.

Kommittén har också ansett att det är mycket viktigt att få maximalt antal ersättare utifrån regelverken i stad och region. Det är skillnader mellan hur stort antal ersättare som är möjliga att erhålla i staden och regionen. I regionen erhålls tre ersättare per lista där ett parti erhållit ett mandat.  Och i staden är antalet ersättare kopplat till en kvot i relation till antalet ordinarie ledamöter. Därför har Kommittén valt att föreslå en bred topp till staden och en smal topp till regionen. I toppen på listorna har resultatet av den rådgivande omröstningen vägt mycket tungt.

Nomineringskommittéen har utsetts av styrelsen för Liberalerna i Stockholm stad och har bestått av:

Birgitta Rydberg ordförande (birg.rydberg@gmail.com), Per Hammar vice ordförande (perhammar975@gmail.com), Bonnie Bernström och Amanda Valentin valkrets 1, Pia Lindgren och Lena Huss valkrets 2, Christina Messick och Jan Bressler valkrets 3, Camilla Bergman och Gunilla Thorsson valkrets 4, Malin Strid och Cecilia Carpelan valkrets 5, Ann-Katrin Åslund och Eva Ollen valkrets 6. Dessutom har Marcus Willershausen varit adjungerad för Liberala ungdomsförbundet, Simon Risberg för Liberala Studenter och Margaretha Herthelius för Liberala Kvinnor.

Kommittén står enig bakom alla 12 förslagen till listor.