Se alla

För att nå våra politiker

Pressjour: 076-122 94 86 (ej sms)

Hedvig-Eleonora-kyrka-Östermalmstorg-i-Stockholm_2

Hur vill du att Östermalmstorg ska se ut i framtiden? Kontakta oss och berätta!

Nyheter i Stockholms stad

Sociala medier

  • Följ på: 

Under åtta år har den här regeringen inte lyckats presentera ett enda lagförslag för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet.

Jag berättar vad regeringen borde göra i det nya avsnittet av Jönsson förklarar.

NU STÄRKER VI STÖDET I SKOLAN TILL ELEVER SOM BEHÖVER SÄRSKILT STÖD

Liberalerna gick till val 2018 på att dubbla antalet skolplatser med högspecialiserat stöd, dvs det stöd som riktas till de elever som har de allra största behoven. Antalet platser för elever med omfattande ...behov av stödinsatser har fördubblats, 200 platser blir 410 till höstterminen 2022. Modellen ska vara fullt utbyggd hösten 2023.

Läs skolborgarrådets, min liberala kollega, Isabel Smedberg-Palmqvists intervju om hur hon och Liberalerna har jobbat för att skolorna i Stockholm ska ha rätt förutsättningar att ge elever med särskilt stöd, den hjälp de behöver för att klara skolan.

Image for shared link
Stockholm öppnar kommunala skolor för barn med stora behov

Spångaskolan har tio elever med särskilda behov

www.dn.se