I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck spelar skolan en avgörande roll för att upptäcka och se till att barn och unga som lever under hedersförtryck får hjälp. Idag klubbas därför en handlingsplan för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

För de flesta barn och unga ökar självbestämmandet med stigande ålder. För barn och unga som lever under hedersförtryck är det tvärtom – friheten minskar ju äldre man blir. Skolan spelar en avgörande roll i att upptäcka och se till att barn och unga som lever under hedersförtryck får hjälp. Lärare och personal på skolan är oftast de som först ser att något är fel. Samtidigt visar en granskning som gjordes av revisionskontoret 2018 att många har bristfällig kunskap, bland annat om vilka befogenheter och skyldigheter man har att agera.

Utbildningsnämnden tar därför idag beslut om en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen omfattar flertalet utbildningsinsatser, bland annat inriktade på orosanmälningar till socialtjänsten, kunskaper kring tecken på utsatthet och att våga fråga.

– Hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids största kränkningar av mänskliga rättigheter. Att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck handlar för mig om att försvara rätten till ett liv i frihet för alla individer, oavsett religion, ursprung och etnicitet, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd Stockholms stad.

– Vi kan inte längre bara hålla skolan ansvarig för att upptäcka hedersförtryck utan att förse den med rätt verktyg. Handlingsplanen ska ge lärare och annan skolpersonal kunskap kring tecken att vara uppmärksam på och stöd och vägledning i hur de ska agera för att hjälpa utsatta barn på rätt sätt, avslutar Lotta Edholm (L), skolborgarråd Stockholms stad.