Se alla
Jan Jönsson

Stärkt arbete mot tvångsäktenskap och könsstympning

Socialtjänsten höjer beredskapen för att hindra tvångsäktenskap och könsstympning

Onsdag 20 april 2022

Efter varje sommarlov står några skolbänkar tomma och en av anledningarna är att barn förs ut ur landet och utsätts för tvångsäktenskap. Idag (20 april) skickas ett brev till stadens skolpersonal och socialsekreterare för att uppmärksamma om rutiner vid oro och för att höja socialtjänstens beredskap inför ett ökat antal orosanmälningar.

– Nu när pandemin är över och reserestriktioner släpper är jag orolig att det är fler flickor som planeras föras ut ur landet för att tvingas in i äktenskap. Tack varje den nya lagen om utreseförbud finns ett nytt kraftfullt verktyg för socialnämnden att sätta stopp för att flickor förs ur landet, men det kräver uppmärksamhet och gemensamma insatser från hela vuxenvärlden, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

Breven till skolpersonal och socialsekreterare syftar i år särskilt till att uppmärksamma den nya lagstiftningen om utreseförbud. Samtidigt gör Origo, en länsövergripande organisation som hjälper barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, en stor informationskampanj i sociala medier och i skolan riktad mot elever.

– Kampanjen kommer att finnas på affischer i skolmiljön, men även i sociala medier som Snapchat och Instagram. Barn ska informeras om sina rättigheter och veta att det finns hjälp att få om man utsätts för våld och förtryck, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

Fakta om utreseförbud

Den 1 juli 2020 infördes bestämmelser om utreseförbud enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Bestämmelserna ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas.

Hur ska man som privatperson agera om man oroar sig för att ett barn far illa?

  • Kontakta polisen vid omedelbar fara och risk för att barn eller ungdom är på väg att föras ut ur landet. Ring 112.
  • Gör en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att barn eller ungdom riskerar att utsättas. Anmäl så snabbt som möjligt för att hindra att barnet förs utomlands under till exempel lov. Kontakta inte vårdnadshavaren/föräldern vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Gör en orosanmälan till socialtjänsten först!

Origo

Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Region Stockholm. Origo ger råd och stöd till barn och ungdomar som är 13-26 år och bor i Stockholmsområdet. Medarbetarna på Origo har lång erfarenhet av att möta unga som har problem kopplade till heder och skam.

www.origostockholm.se
020-25 30 00