Se alla
Isbel Smedberg Palmqvist Liberalerna Stockholm

Skolornas särskilda stöd fördubblas i Stockholm

Måndag 9 maj 2022

Stockholm har under mandatperioden gjort en historisk satsning och utbyggnad av skolans särskilda stöd. Antalet platser för elever med omfattande behov av stödinsatser har fördubblats, 200 platser blir 410 till höstterminen 2022. Modellen ska vara fullt utbyggd hösten 2023.

– Vi liberaler gick till val 2018 på att dubbla antalet skolplatser med högspecialiserat stöd, dvs det stöd som riktas till de elever som har de allra största behoven. Det har vi gjort. Stadens centrala grupper för särskilt stöd, CSI-grupperna, har utökats med 50 nya platser och de nya grupperna som ska finnas i varje stadsdel har ytterligare 160 platser, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

En ny undersökning från Region Stockholms centrum för epidemiologi och samhällsmedicin visar att antalet NPF-diagnoser bland barn och unga ökar. Detta är en målgrupp som ofta och i viss utsträckning är i behov av särskilt stöd i skolan. Utöver de högspecialiserade grupperna har den grönblå majoriteten fattat beslut om att alla skolor som har elever som behöver gå i särskild undervisningsgrupp ska införa det. Skolorna, kommunala som fristående, får dessutom en peng på 75 000 kr per elev och år för de elever som behöver gå i särskild undervisningsgrupp i mer än 75 % av sin skoltid.

– Alla barn ska få den hjälp de behöver i skolan, och även om den modell vi beslutat om ska vara fullt utbyggd år 2023 så kan det komma att krävas ytterligare platser. Jag kan konstatera att detta är en helomvändning för de förutsättningar skolorna har med tanke på att de högspecialiserade platserna för särskilt stöd var nedläggningshotade av den S-ledda majoriteten under förra mandatperioden, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Fakta

I juni 2020 beslutade utbildningsnämnden om en utbyggnad av skolans särskilda stöd.

  • Alla skolor som har elever som behöver det ska erbjuda särskilda undervisningsgrupper.
  • Alla stadsdelar ska ha minst en resursgrupp för elever med stora behov av särskilt stöd.
  • De centrala grupperna för särskilt stöd, CSI-grupperna, ska vara oförändrade för de elever som går där.

79 kommunala skolor har idag grupper för elever som behöver gå där i mer än 75 % av skoltiden. Antalet CSI-platser har ökat från 200 till 250 sedan år 2018. Resursgrupperna är nystartade och i dessa finns idag 130 platser. I höst öppnar ytterligare 30 stycken.

Alla skolor, oavsett huvudman, som har elever som behöver stöd i en särskild undervisningsgrupp i mer än 75 % av skoltiden får en peng på 75 000 kr per elev och år. Denna peng tilldelas även resursgrupper, CSI-grupper och fristående resursskolor.