Den grönblå majoriteten har tagit fram en ny vägledning för tak över huvudet-garantin, för att säkerställa att de allra mest utsatta inte ska behöva sova på gatan.

– Garantins syfte är att ingen kommuninvånare, i Stockholms stad som lever i akut hemlöshet, ska sakna tak över huvudet för natten, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

För 20 år sedan infördes tak över huvudet-garantin i Stockholms stad. Den innebär att kommuninvånare i staden med akut boendebrist ska ha en sovplats att tillgå. För snart tre år sedan genomfördes den första översynen av garantin sedan införandet.

– Resultatet av översynen visade på stora skillnader i garantins användning mellan stadsdelarna, därför har det varit en viktig prioritering att ta fram ett förtydligande underlag, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Den nya vägledningen ska beskriva och förtydliga den politiska intention, ge stöd i det praktiska arbetet och säkerställa likabehandling. Den ska också hjälpa socialtjänsten att komma i kontakt med personer som lever med missbruk och psykisk ohälsa, så att de så snabbt som möjligt kan få hjälp och återgå till ett självständigt liv.