Se alla
Isabel Smedberg Palmqvist

Kommer regeringen rädda spetsklasserna?

Onsdag 27 april 2022

Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) kräver att regeringen omgående agerar för att rädda de nedläggningshotade spetsutbildningarna.

Spetsutbildning är en försöksverksamhet som infördes av Alliansregeringen år 2012. Den riktar sig till elever i grundskolan och gymnasieskolan som är särskilt begåvade i vissa ämnen. Försöksverksamheten är nu under avveckling, något som skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist riktar skarp kritik till i en debattartikel i lokaltidningen Mitti.

– Sedan införandet 2012 har försöksverksamheten förlängts flera gånger, men nu är det helt tyst. Den S-ledda regeringen är i full färd att avveckla en mycket framgångsrik verksamhet. Det innebär att kommande skolelever inte kommer att få den skolgång de behöver. Jag tycker att skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) ska förklara varför man inte vill ha kvar utbildningarna, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd i Stockholm.

Forskning visar att särskilt begåvade elever har en utsatt situation i skolan. De behöver utmanas för att inte tappa motivation och tröttna. I förlängningen riskerar det att leda till att eleverna blir hemmasittare. Skolverkets utvärderingar visar att spetsutbildningarna möter elevers behov av stimulans och utveckling på ett sätt som skolan tidigare inte klarat av

– Skolan måste kunna möta alla elever, oavsett om man behöver mer stöd, större utmaningar eller både och. Då måste det också vara möjligt och tillåtet för kommuner att ha utbildningar för barn med olika förmågor. Därför måste regeringen omedelbart agera för att permanenta, eller åtminstone förlänga, spetsutbildningen, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd i Stockholm.