I ett brev till kulturminister Amanda Lind skriver den grönblå majoritetens gruppledare att Förintelsemuseet bör förläggas i Stockholm.

Liberalernas gruppledare Jan Jönsson
Foto: Johan Bergmark

Förintelsen är historiens mest brutala folkmord. I en snar framtid står världen utan de människor som bevittnat, upplevt och överlevt Förintelsen. Det vilar på vårt gemensamma ansvar att fortsätta berätta, säkra förståelsen och kunskapen om förintelsen. Detta är särskilt viktigt i en tid när demokratin åter hotas av antisemitiska och extrema krafter.

Sverige behöver ett Förintelsemuseum för att bibehålla och utveckla kunskaperna om hur Förintelsen möjliggjordes, vad som skedde i Europa under tiden för illdåden och hur Sverige agerade.

Att förlägga museet i Sveriges huvudstad ger museet den tyngd som minnet av Förintelsen förtjänar. Museets placering är också central för att kunskapen ska nå ut i en så stor utsträckning som möjligt. Om människor från hela landet ska kunna besöka Förintelsemuseet så krävs en geografiskt central placering. I Stockholm finns det goda förutsättningar för en hög publikströmning och en plats med en i sammanhanget historisk betydelse. I huvudstaden finns dessutom goda möjligheter för att museet ska kunna bedrivas i samarbete med aktörer så som kulturinstitutioner, myndigheter och organisationer inom civilsamhället.

Liberalernas politik för att sprida kunskap om Förintelsen

  • Liberalerna tog initiativet att låta Stockholms stadsmiljö prydas av snubbelstenar

Snubbelstenar är gatstenar som skiljer ut sig genom att blänka och prydas av namn och årtal. De kommer i grunden
Snubbelstenar (ty. Stolpersteine) är i grunden ett initiativ av konstnären Gunter Demni, ”för att hedra minnet av judar, romer, homosexuella och aktiva i motståndsrörelsen, som fördrevs eller förintades av nazisterna 1933-1945.”. Läs mer här och här.

  • Liberalerna tog initiativet att uppmärksamma 75 år sedan befrielsen

För att unga stockholmare ska förstå och för att kunskapen ska fortleva uppmärksammar Stockholms skolor i år att det är 75 år sedan människorna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades.