Projektgruppen via Forum för levande historia har 23 augusti 2018 inkommit med en ny ansökan till trafikkontoret. Liberalerna vill att staden skyndsamt säger ja till dessa minnesmärken över nazismens offer i Förintelsen.

– Att minnas nazismens offer har sällan varit viktigare än nu, när nazister åter vill marschera på Stockholms gator. En enig kulturnämnd ställde sig i fjol sig bakom Liberalernas initiativ att stödja införandet av snubbelstenar i Stockholm. Nu räknar jag med att även trafiknämnden stödjer minnesmärken över de nazismens offer som en gång gick på Stockholms gator, och över Förintelsen i stort. Vi får aldrig glömma.

Det säger Rasmus Jonlund (L), vice ordförande i kulturnämnden i Stockholm.

– Nynazister kommer i helgen demonstrera i Stockholm. De hotar demokratin i dag – och de vill hålla liv i en vanvettig ideologi som innebar mord på miljontals människor. Vissa av de offren levde en gång i Stockholm. När trafikkontoret nu fått in en ny ansökan vill Liberalerna att trafiknämnden också tar ställning – och att vi snabbt ger grönt ljus för dessa minnesmärken.

Det säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden i Stockholm.

Fakta:

Snubbelstenar (ty. Stolpersteine) är ett initiativ av konstnären Gunter Demnig, för att minnas historien och Förintelsens offer. 50.000 snubbelstenar syns runtom i europeiska städer. Liberalerna tog initiativ i kulturnämnden i februari 2017, och en enig kulturnämnd ställde sig i juni 2017 bakom att välkomna snubbelstenar genom ”att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att i fortsatt kontakt med Forum för levande historia och andra intressenter arbeta för att på olika sätt uppmärksamma minnet av förintelsens offer, exempelvis genom koncept i enlighet med de tankar som finns bakom snubbelstenarna. Hur och var detta ska utformas är som i andra konstnärliga sammanhang inte en fråga för politiken.”

https://stadsmuseet.stockholm.se/om-oss/vad-sager-stadsmuseet/snubbelstenar-stolpersteine/