Medlemmarna i Liberalerna Stockholms stad har nu tagit ställning i partiledarfrågan. Starkast stöd har Erik Ullenhag som ikväll nominerats till partiledare av styrelsen för Liberalerna Stockholms stad.

Vid extra landsmötet den 28 juni väljer Liberalerna ny partiledare. Det finns tre kandidater att efterträda Jan Björklund: Johan Pehrson, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag. Valberedningen uppmanade till en öppen, transparent och demokratisk process samt att lyssna in medlemmarnas synpunkter.

Stockholms stads 14 lokalföreningar har genom olika processer, så som medlemsomröstning, rådgivande omröstning och diskussioner, samlat in synpunkter och inspel från alla medlemmar. Styrelsen för Liberalerna Stockholms stad har lyssnat in dessa och ikväll tagit beslut om att enhälligt nominera kandidaten med starkast stöd, Erik Ullenhag.

– En god interndemokratisk process är avgörande för att den blivande partiledaren ska få ett starkt mandat efter 28 juni. Därför var förankringen inför denna nominering så viktig, säger Lotta Edholm (L), ordförande i Liberalerna Stockholms stad.

– De resultat från medlemsomröstningar, synpunkter och inspel som inkommit har visat att Stockholmsliberalerna tycker att Erik Ullenhag är bäst lämpad att axla ledarskapet framåt, avslutar Lotta Edholm (L), ordförande i Liberalerna Stockholms stad.

Vid frågor kontakta presstjänsten 076 122 94 86.