Skjutningar och dödligt våld drabbar ofta många boende i ett område. Erfarenheterna efter morden i Sätra visar att Stockholm behöver förbättra stödinsatserna till såväl nära anhöriga som lokalsamhället. Därför har den grönblå majoriteten upprättat en övergripande handlingsplan vid kris som innehåller rekommendationer om alltifrån placering av stödpersoner vid mordplatsen till hur minnesplatser ska arrangeras.

I april i år mördades tre unga personer inom loppet av tre dagar i Sätra. Händelsen väckte stor oro och sorg bland invånare. Stockholms stad satte in flera krisstödsåtgärder men invånare reagerade på att dessa kom i ett sent skede och att åtgärderna var allt för kortsiktiga. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt att hantera dessa typer av situationer är samverkan och tydliga kontaktvägar mellan aktörer avgörande. Samarbetet mellan stadsdelsförvaltningarna och polis, sjukvården och civilsamhället måste vara väl etablerat. Därför har den grönblå majoriteten tagit initiativ till att upprätta en handlingsplan för stadsdelarnas förberedelser vid händelse av skjutningar och dödligt våld. En sådan har tidigare inte funnits i staden.

– Erfarenheterna från Sätra och flera möten med anhöriga till drabbade har legat som grund för framtagandet av handlingsplanen, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

– Varje krissituation är unik, men när stödåtgärder behöver sättas in ska det ske snabbt och beslutsamt. Det gäller bland annat information och stöd till anhöriga och till föreningar samt en väl etablerad kontakt med exempelvis lokal sjukvård, avslutar Jan Jönsson (L).