Se alla
Liberalernas kandidater till Stockholms stadshus 2022

Våra kandidater

Nedan finner du Liberalernas toppkandidater till Stockholms kommunfullmäktige för perioden 2022-2026.

Jan Jönsson

Jan Jönsson

”Jag arbetar för att stoppa gängvåldet och förhindra att barn dras in i kriminalitet eller utsätts för övergrepp. Då måste skolan, socialtjänsten och polisen samarbeta mer. Målet med samhällets stöd är att stärka allas möjlighet att leva självständigt.”

Isabel Smedberg-Palmqvist

Isabel Smedberg-Palmqvist

”Liberalerna bygger nu ut skolans särskilda stöd, jobbar mot ungas psykiska ohälsa och har genom riktade insatser ökat gymnasiebehörigheten på Järva med 17 procentenheter. Jag vill fortsätta förbättra skolan så att varje barn kan nå sitt livs drömmar.”

Björn Ljung

Björn Ljung

”Jag arbetar för fortsatt liberalt styre utan inflytande av ytterkantspartier, bevarande av stadens skönhet och rivningsförbud för hus äldre än 100 år. Kulturhistorisk fond bör bildas för upprustning av stadens historiska hus. Bygg klimatsmarta bostäder i trä.”

Anne-Lie Elfvén

”Passionerad och driven som brinner för en bättre socialtjänst och alla barns rätt till en trygg uppväxt. Skolan är helt avgörande för att vi ska lyckas möjliggöra fler klassresor, och därför måste den få kosta. En barndom går inte i repris.”

Åsa Nilsson-Söderström

Åsa Nilsson-Söderström

”Som lokalpolitiker i Spånga-Tensta vet jag hur viktigt det är att bryta segregationen. Jag ger mig inte förrän de bästa skolorna finns i de utsatta områdena, och människor känner sig lika trygga där som i resten av Stockholm.”

Sara Svanström

Sara Svanström

”Vill arbeta för en storstad som präglas av mångfald och teknikoptimism. Ett Stockholm som präglas av en skola där alla elever får lyckas, ett företagsklimat som skapar nya jobb samt en klimatsmart stadsplanering rustar staden inför framtiden.”

Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Stockholm ska vara en plats där människor kan leva i trygghet och frihet. Vår stad ska växa – med fler parker, äldre- och LSS-boenden, förskolor, fria teatrar och företag. Här skapar vi trygghet med både prevention och en stark rättsstat.”

Christina Tufvesson

”Stockholm ska vara en öppen, tolerant, internationell, innovativ och dynamisk stad. Därför måste demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer värnas. Som EU-veteran och jurist kan jag det.”