Projektet Skolplattformens införande kantades av problem med bland annat bristande kapacitet och användarvänlighet när den öppnades upp för Stockholms elever, lärare och föräldrar hösten 2018. Under 2019 upptäcktes dessutom allvarliga säkerhetsbrister och då begärde dåvarande skolborgarrådet Lotta Edholm (L) en total genomlysning av projektet. Den är nu klar.

Den genomlysning som nu genomförts har kommit fram till att det är flera olika faktorer som tillsammans har bidragit till problematiken. Projektet har brustit i implementering, användarvänlighet och säkerhet. Utredningen visar samtidigt att det inte funnits några enskilda beslut, personer eller del av stadens organisation som kan ställas till svars, då det har varit en rad olika brister i projektets genomförande.

– Skolplattformen har kostat skattebetalarna 675 miljoner kronor, det är väldigt mycket pengar för ett projekt med så här allvarliga brister. Jag blir oerhört upprörd när jag hör från föräldrar och lärare hur mycket plattformen krånglat, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

– Hade coronaviruset slagit till hösten 2018, när problemen med Skolplattformen var som störst, så hade vi aldrig lyckats med distansundervisningen för gymnasieeleverna. Tack och lov så hade många av funktionsproblemen för elever och lärare löst ut sig. Nu måste vi få rätsida på de återstående problemen, bland annat förbättra funktionen för föräldrar, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Utredningen lämnar en rad rekommendationer inför framtida projekt så att ett liknande förfarande inte upprepas.

– Staden skulle aldrig ha gett sig in i ett så här stort och komplext projekt men tack vare utredningen kan vi åtminstone dra många viktiga lärdomar för framtiden, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).