I Svenska Dagbladets reportageserie ”När barn utsätter barn”, belyses problemet med att dagens lagstiftning ger mycket begränsade möjligheter att skydda unga som utsätts för våldsbrott och övergrepp i rättssak av andra unga.

I en längre intervju i SvD idag beskriver socialborgarrådet Jan Jönsson (L) att det är hög tid att få lagstiftning på plats som ger fler åtgärder för att agera när unga begår grova brott mot unga. Det handlar bland annat om möjlighet till fotboja när unga misstänks för övergrepp i rättssak, kontaktförbud gentemot brottsdrabbade fram till rättegång, och utökade möjligheter till att sätta in insatser med mellantvång.

– Det är uppenbart att vår lagstiftning inte räcker till när det gäller unga som är kriminella, helt enkelt för att vi inte tidigare har sett ett så pass grovt kriminellt beteende hos barn och unga. Regeringen behöver parallellt med åtgärdspaketet mot gängkriminalitet också ta fram ett särskilt paket kring högaktivt kriminella våldsbenägna unga, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Socialtjänstens möjligheter idag att ta till tvångsåtgärder är begränsade. Polisen har ingen befogenhet att agera när förövarna är riktigt unga och sekretess förhindrar effektiv samhandling. Istället tvingas brottsutsatta och vittnen isolera sig eller flytta för att skydda sig.

I mycket av den kriminalpolitiska debatten läggs fokus på åtgärder som berör gärningsmän som är grovt kriminella över 18 år. Istället behöver vi lyfta fram behovet av utökade verktyg när förövarna är ungdomar eller barn

– De barn och unga som utsätter andra barn och unga för brott har tidigare setts som enbart offer. Samtidigt som de i egenskap av minderåriga har rätt till stöd och insatser så behöver vi en lagstiftning som sätter stopp för deras beteende, för att skydda de barn och unga som annars berövas sin frihet och trygghet, avslutar socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Länkar till tidigare debattartiklar i ämnet:
SvD Opinion: https://www.svd.se/mer-tvang-behovs-nar-unga-begar-brott
DN Debatt: https://www.dn.se/debatt/misstankta-ungdomsranare-som-hotar-bor-fa-fotboja/
SvD Opinion: https://www.svd.se/l-ta-krafttag-mot-unga-som-begar-brott-mot-andra-barn