Jan Jönsson: Tre förslag för att stoppa gängkriminaliteten i tid

Antalet dödsskjutningar i Stockholm och andra städer fortsätter att ligga på höga nivåer. Gärningsmännen och offren är ofta unga, människor i närområdet får sin rörelsefrihet begränsad eller skräms att flytta. För att skydda barn och unga från ett liv i kriminalitet behöver samhället agera med fler åtgärder i ett tidigare skede. De förebyggande insatserna socialtjänsten kan erbjuda barn och unga, innan kriterier för omhändertagande är uppfyllda, är frivilliga och därför också otillräckliga. Det behövs en rad lagskärpningar.

På Svenska Dagbladets debattsida presenterar socialborgarrådet Jan Jönsson (L) tre skarpa förslag på åtgärder till riksdag och regering.

  • Socialtjänsten bör ges möjligheter att göra långtidsuppföljningar

Ett barn med särskilda riskbeteenden eller som växer upp i en tydligt dysfunktionell situation måste socialtjänsten kunna följa under flera år.

  • En tydligare tvångstrappa bör införas

Lagen måste möjliggöra fler tvingande insatser innan omhändertagande. Socialtjänsten måste ha möjlighet att besluta om successivt mer ingripande åtgärder om situationen för barnet försämras.

  • Polisen måste kunna vara behjälpliga

Polisen måste kunna ingripa tidigare. Exempelvis genom att kunna skjutsa hem barn och unga som befinner sig i riskfyllda miljöer.

– Nyrekryteringen bland unga till kriminalitet måste stoppas och utvecklingen av destruktiva normer brytas i ett tidigt skede. Om samhället ska lyckas med det så behöver lagstiftningen skärpas och socialtjänsten ges fler verktyg att ta till. Dagens frivilliga insatser är otillräckliga, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm.