Barn som blivit utsatta för brott, exempelvis misshandel eller sexualbrott, i hemmet eller på annan plats, kommer till Barnahus Stockholm. Här träffar barnet alla de myndigheter som behöver involveras; socialtjänst, polis, sjukvård, åklagare etc. Syftet är att barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter för att berätta sin historia.

När utredningsprocessen är klar skickar socialtjänsten hem de barn som inte ska omhändertas. Socialnämnden har uppmärksammat en risk att hemskickade barn utsätts för brott igen och tar därför beslut om att ta fram en modell för en mer aktiv uppföljning. Under tiden har Socialjouren i uppdrag att bistå om barn och familjer behöver stöd på kvällar och helger.

– Barn som berättat sin historia men som sedan utsätts för våld igen riskerar att tystna mot omvärlden. Samhället har ett ansvar att säkerställa att dessa barn kommer hem till en trygg miljö. Något annat skulle jag inte acceptera, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm stad.