Liberalerna i Stockholm föreslår att staden utreder möjligheterna att finansiera fler platser på förskollärarutbildningen, för att kunna anställa fler förskollärare i stadens förskolor. Regeringen tar inte sitt ansvar för att råda bot på lärarbristen, tycker Lotta Edholm (L).

förskollärareBakgrunden är att regeringen dragit ned på antalet platser på regionens förskollärarutbildningar samtidigt som bristen på förskollärare är mycket stor.

Söktrycket till utbildningarna är högt, men ändå har regeringen obegripligt nog minskat antalet platser. Samtidigt vet vi att förskollärarna är jätteviktiga för en bra förskola. I väntan på att regeringen tar sitt ansvar bör Stockholms stad undersöka förutsättningarna att själva göra något åt saken, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Och rekryteringsbehoven till Stockholms förskolor är stora. Totalt i Stockholms län bedömer Skolverket att cirka 4200 förskollärare måste rekryteras bara fram till 2019 för att upprätthålla dagens förskollärartäthet. Målet är att varannan anställd på förskolorna ska vara förskollärare. Men dit är det mycket långt i Stockholm. Idag har ungefär en tredjedel förskollärarexamen.

 

Det något ovanliga förslaget – högskoleutbildningar ligger normalt inom statens ansvar – har tagits emot positivt av skolborgarrådet Burell (S), som dock vill ge försöken att få staten att ta sitt ansvar en chans till:

– Vårt finansborgarråd Karin Wanngård och även jag påverkar regeringen så mycket vi bara kan för att de i nästa budget ska ge oss det vi behöver här i Stockholm, sa Olle Burell (S) imorse till P4 Stockholm.

Situationen är allvarlig och regeringen tar inte sitt ansvar. Då måste den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset göra vad de kan för att råda bot på lärarbristen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.