Det är trevligt med Julmarknad, men den som finns på Sergels torg är omöjlig att ta sig in på om man är rullstolsburen – trots att staden har riktlinjer om tillgänglighet som är tillämpligt också på evenemang som dessa.

Här blir det stopp. Julmarknaden på Sergels torg är inget för den som sitter i rullstol. Foto: Angelica Hagman 7 dec
Här blir det stopp. Foto: Angelica Hagman 7 december 2015

I en skrivelse till Trafiknämnden, som är den nämnd som beviljat evenemangets tillstånd, kritiserar Liberalerna den bristande tillgängligheten skarpt. Patrik Silverudd är Liberalernas gruppledare i trafiknämnden och den politiker som tagit initiativet.

Patrik Silverudd
Patrik Silverudd (L)

– Julmarknaden äger rum några veckor i december, men tillfälliga evenemang hålls över hela året i Stockholm. Menar vi allvar med att vi ska vara en stad tillgänglig för alla måste vi se till att det här funkar. Annars blir de fina orden bara ord på papper, skriver Patrik Silverudd (L) i den skrivelse som lämnades in till Trafiknämnden vid decembersammanträdet.

Nu ska förvaltningen svara på skrivelsen. Men eftersom stadens riktlinjer redan ställer krav på tillgänglighet menar Patrik Silverudd att lösningarna borde ha varit på plats redan från start.

– Det är helt enkelt för dåligt att det här inte fixas. Funktionshinderrörelsen har påtalat problemet ett flertal gånger, inte bara i år. Det handlar om att sätta ribban att evenemang som hålls i Stockholm, även sådana som hålls under en kortare tid, ska vara öppna och tillgängliga för alla stockholmare, säger Patrik Silverudd (L).

Liberalerna kräver nu svar om hur tillgängligheten kan fixas

I skrivelsen vill Liberalerna veta hur staden ska säkerställa att det inte görs sådana här grundläggande tillgänglighetsmisstag vid de evenemang som trafiknämnden beviljar tillstånd till.

Liberalerna vill också ha svar på vilka sanktionsmöjligheter som staden har vid bristande tillgänglighet och hur staden följer upp att riktlinjerna följs alternativt använder sina sanktionsmöjligheter.