crane-905491_1920
Bygg mer, tycker Liberalerna.

Regeringens expertmyndighet Boverket ber nu regeringen införa en möjlighet till undantag i byggreglerna vid dagens höga flyktingströmmar, så att kommunerna ges praktisk möjlighet att snabbt bygga de t.ex. bostäder som behövs. Liberalerna ställer sig bakom förslaget, vilket DN idag skriver om.

– Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra regelförenklingar. Regeringen bör temporärt undanta lagkrav som försinkar kommunernas arbete med att bygga, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

I dagens Plan- och bygglag (PBL) finns möjligheter för regeringen att under en tidsbegränsad period undanta många av dessa regler under två extraordinära omständigheter: naturkatastrofer (16 kap 13 §) och krigstillstånd (16 kap 14 §).

Bland de åtgärder som skulle kunna möjliggöras om undantag infördes i PBL vid dagens flyktingsituation finns till exempel möjligheten att enklare inrymma bostäder i tomställda kontorslokaler, att uppföra bostäder på s.k. prickmark samt att bygga med högre tolerans för buller.

Liberalerna menar att behovet av regelförenklingar blir särskilt akut mot bakgrund av de många människor på flykt som kommer till Sverige, men att behovet av åtgärder för ökad byggande funnits i alla fall:

– Temporära undantag i reglerna är ett nödvändigt verktyg för att hantera flyktingsituationen, men blir också ett bra test för vilka regelförändringar som ger bäst effekt för att öka byggandet. Det är nödvändigt för att gynna tillväxten i Stockholm och Sverige, säger Lotta Edholm (L).

Lotta Edholm skriver även på sin egen blogg: Gör upp om undantag från bygglag