Bygg fler bostäder i City, tycker Liberalerna. Genom den så kallade ”Bostadskvadraten” ska målet vara att var fjärde ny kvadratmeter som tillkommer i City ska gå att bo i. Över hela staden ska ledtiderna i byggandet kortas genom fler plan- och bygglovshandläggare, genom att granska och ta tillbaka markanvisningar som inte används och genom att involvera byggherrarna i processen redan från början, så kallade ”byggherreplaner”.

  • – Stockholm behöver fler hem. Tyvärr styrs Stockholm av en rödgrönrosa koalition med ett starkt, byggfientligt Miljöparti. Majoriteten har problem att få fram tillräckligt många beslut om att bygga, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

  • Liberalerna vill säkerställa att 40 000 lägenheter i Stockholm börjar byggas innan slutet av 2018. Det ger 50 000 färdigställda bostäder vid 2020.
  • Liberalerna vill därutöver att konkreta målsättningar om fler bostäder i City sätts upp, genom målsättningen om så kallade ”Bostadskvadraten” – att var fjärde ny kvadratmeter i City går att bo i.

För ett aktuellt byggprojekt i City, SEB-huset vid Sergels torg, skulle Bostadskvadraten innebära ett bostadstillskott om ca 30 ytterligare lägenheter om man utgår från lägenheter på 66 kvadratmeter. 66 kvm är genomsnittstorleken för en lägenhet i Stockholm, enligt SCB.

– City behöver bli mer levande över hela dygnet för att öka tryggheten och attraktiviteten. Det går att få fram fler bostäder i City, men då krävs ett medvetet arbete för att åstadkomma detta, som att sätta tydliga målsättningar om en fjärdedel ny bostadsyta, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

 

40 000 påbörjade lägenheter till 2018 – liberala byggförslag 2016

Förstärk kapaciteten på Stadsbyggnadskontoret långsiktigt. Bygg ut antalet planhandläggare och bygghandläggare.
Bostadskvadraten: Var fjärde ny kvadratmeter i City ska gå att bo i.
Byggherreplaner: Låt byggherrar själva göra mer av jobbet med sina detaljplaner. Det gör man i större utsträckning i bl.a. Uppsala idag.
Börja sätta tydliga mål för antal marknanvisningar, startpm, antagna detaljplaner, påbörjade och färdigställda lägenheter varje år fram till 2018. Majoriteten har slopat målet för färdigställda lägenheter. I dagsläget kan nästan ingen veta säkert hur mycket som faktiskt är i färd med att byggas.
Granska markanvisningar som står och dammar utan att leda till spaden i marken.