Några höjdpunkter i den grönblå budgeten för Stockholm 2019:

  • 840 mnkr till förskola och skola
  • 88 mnkr satsning på barn och unga inom socialtjänsten
  • 70 mnkr satsning på fler ordningsvakter
  • Utredning om införandet av en äldreboendegaranti 85+
  • 8 mnkr till utvecklingen av stadens bibliotek
  • 1,5 miljard för investeringar i förbättrad framkomlighet

Idag presenterade den grönblå majoriteten budgeten för 2019. Budgeten är det stora dokument som säger hur Stockholm ska styras och vart skattepengarna går 2019. Liberalernas gruppledare i Stockholm, Lotta Edholm, kommenterar budgetens innehåll:

– Som liberal vurmar jag självklart för skolan och grundläggande för vår skolpolitik är att det ska vara ett tydligt fokus på kunskap. Fler måste gå ut med godkända betyg och vår ambition är att Stockholm ska ha Sveriges bästa skolor. Jag är också stolt över de satsningar på det sociala området som det nya socialborgarrådet Jan Jönsson kommer att arbeta vidare med, med bland annat 88 miljoner kronor till stadsdelarnas arbete med barn och unga, och 90 miljoner mer till LSS-området, säger Liberalernas gruppledare i Stockholm, skolborgarrådet Lotta Edholm.

– I Stockholmstrafiken där trängseln ökar är också 1,5 miljard till ökad framkomlighet en mycket välkommen investering, och på stadsbyggnadsområdet kan vi förutom höga ambitioner i byggandet glädjas åt den nya majoritetens fokus på att skapa bra, välfungerande och trygga stadsdelar. Stolt är jag också att Stockholm gör en historisk satsning på trygghet. Polisen är statens ansvar, men kommunen måste göra vad den kan när vi nu ser hur skjutvapenvåldet ökar och fler riskerar att dras in i brottslighet och utanförskap, säger Lotta Edholm.

Liberalerna styr skolan i Stockholm och där märks många liberala avtryck. Idag upplever ungefär varannan åttondeklassare att det är för stökigt i klassrummet. Är det stökigt är det de elever som har svårt att lära sig som förlorar mest. Den grönblå majoriteten slår därför fast att det ska göras insatser för att öka tryggheten och studieron, till exempel vill man ha centrala ordningsregler som ett stöd för skolorna så att det blir lika i hela staden.

Alla elever har rätt till kunskap, även de som behöver en anpassad lärmiljö, menar Lotta Edholm:

– Annars riskerar många av dessa elever att bli hemmasittare och att inte få den kunskap de har rätt till över huvud taget. Därför ska vi nu utöka det särskilda stödet, både ute på skolorna och genom att bygga ut de centrala resursgrupperna, CSI-grupperna. Det är jag väldigt glad för, då det är något Liberalerna har pratat mycket om i flera år.

Ett fokusområde för Liberalerna är också att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst – och att gå från ord till handling.

– Det är inte minst viktigt för att alla barn får de kunskaper de har rätt till. Vi vill att socialtjänsten i högre utsträckning ska arbeta för att stabilisera barnets skolgång, eftersom en lyckad skolgång är den starkaste skyddsfaktorn för unga som riskerar utanförskap, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

Den grönblå majoriteten ska också börja införa allvarssamtal inom 48 timmar för barn som ertappats med att begå sitt första brott. Allvarssamtal innebär att barnet tillsammans med sina föräldrar får träffa en socialsekreterare och en uniformerad polis, som pratar om hur man ska hantera det som hänt och vad konsekvensen blir om man fortsätter att begå brott.

Sammantaget stärks stadsdelarnas arbete med barn och unga med 88 miljoner kronor. Dessutom lägger majoriteten 3,5 miljoner mer på arbetet med handlingsplanen för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation.

Läs hela budgeten på Stockholms stads hemsida.