Se alla
Jan Jönsson

Frihet, kunskap och öppenhet – Liberalernas budgetförslag 2023

Onsdag 30 november 2022

Prioriteringar av skola, tillgänglighet och socialt utsatta människor. Det är innehållet i Liberalernas budgetförslag för 2023 som presenteras i dag.

– Det är i ekonomiskt svåra tider som man verkligen tvingas prioritera. För Liberalerna är det helt centralt att vi säkrar en bra skolgång för våra barn, förbättrad framkomlighet för alla i staden och att stödet till utsatta människor stärks, säger Jan Jönsson, oppositionsborgarråd, Liberalerna Stockholms stad.

Inom området för LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) höjer Liberalerna stödet med 40,9 miljoner kronor för 2023 och anslaget till ledsagning med 6,8 miljoner kronor, utöver den rödgröna majoritetens budgetförslag. Liberalerna satsar under 2023-2026 totalt 100 miljoner kr extra i investeringar för boenden med särskild service (LSS-bostäder).

– Idag har vi en brist på LSS-bostäder vilket gör att vissa personer får placeringar i andra kommuner utanför Stockholms stad. Det vill vi ändra på. Liberalerna vill öka ambitionen i bostadsfrågan för LSS så att fler personer med funktionsnedsättning kan leva och bo i Stockholm, säger Jan Jönsson (L).

Det viktiga arbetet för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet fortsätter även under denna mandatperiod. Liberalernas vallöfte om att inrätta en specialistutbildning för socialsekreterare kring bl.a. ungas kriminalitet skrivs in Liberalernas budget liksom inrättandet av en forskningshub inom socialtjänsten för tätare samverkan mellan socialtjänstens praktiker och akademin. Därutöver fördubblar Liberalerna den rödgröna majoritetens prioritering av elevhälsa i skolan till totalt 50 miljoner kronor för 2023.

Liberalerna återställer Skyddsfonden på 35 miljoner som de rödgröna nu avskaffar och vi lägger till ytterligare 15 miljoner på ökade placeringskostnader för att kunna skydda både barn och samhället från unga med extremt våldsamt beteende.

– Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avser att låta socialtjänsten i stadsdelarna i större utsträckning välja själva hur och med vad de vill arbeta med. Den politiska viljan måste vara tydlig med att hellre ingripa tidigt än vara tuff när det är för sent, säger Jan Jönsson (L).

– Vi har fantastiska socialsekreterare men arbetet med att ingripa tidigt när unga begår brott kräver tydlig politisk vilja. Vi kan inte sänka ambitionsnivån i vare sig det brottsförebyggande arbetet eller när det gäller att skydda unga som redan dragits in i grov kriminalitet. Den nya majoriteten måste istället ta ett steg framåt, säger Jan Jönsson (L).

För Liberalerna är det helt centralt att vi säkrar en bra skolgång för våra barn och att stödet till utsatta människor stärks. Några av våra viktigaste prioriteringar är därför:

– Vi dubblerar schablonen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning (+40,9 mnkr), höjer anslaget till ledsagning (+6,8 mnkr)

– Vi har lovat 100 mnkr mer till elevhälsan under mandatperioden. Majoriteten lägger 25 mnkr. Vi dubblerar till 50 mnkr i budget 2023.

– Under förra mandatperioden tog vi initiativ till en kartläggning av antisemitism i Stockholms skolor. Nu går vi till handling med särskild fortbildning till lärare (+3 mnkr).

– Kulturskolan, biblioteken och stadens museer förstärks (+35 mnkr) och läsfrämjande insatser prioriteras (+2 mnkr). Dessutom avsätter vi 30 mnkr för ett helt nytt nodbibliotek i Liljeholmen.

– Fristadsprogrammet som tar emot konstnärer och kulturutövare som är hotade utökas till fem platser (+2 mnkr).

– Vi gör en prioritering inom förskolan på språkutvecklingsarbete (+5,0 mnkr)

– Vi inrättar ett lämnaprogram för personer utsatta för våld i nära relation (+10 mnkr)

– Till skillnad från det rödgröna styret behåller vi allvarssamtalen inom 48 med unga som begår sitt första brott och upprätthåller Skyddsfonden för skydda unga från grov kriminalitet.