För första gången inrättas stöd till anhöriga vars närstående drabbats av dödligt våld.

I budgeten för 2020 skrivs nu uppdrag in till socialnämnden och stadsdelsnämnderna, tillsammans med nya resurser, för att utveckla anhörigstödet.

– Det är klart att ingen kan lindra sorgen man drabbas av när det handlar om ens egna barn eller nära anhöriga men det är viktigt att de närstående känner att samhället finns närvarande och stöttar, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Andra åtgärder som är viktiga att få på plats, direkt efter att tragedin inträffat är t.ex. att erbjuda en sorgelokal, att ha uppsökande socialtjänstpersonal snabbt på plats, och att ungdomsjour och fältassistenter i ett tidigt skede ska finnas ute bland de unga som berörs.