Personer, inte minst hemlösa, som både lever med missbruk och psykisk sjukdom är en grupp som ofta faller mellan stolarna. Fallet med Sanne som sändes i Uppdrag granskning för ett år sedan är ett exempel på när samverkan brister.

Därför lägger den grönblå majoriteten ett betydligt skarpare uppdrag och tillför mer resurser, som ska se till att socialtjänsten och psykiatrin arbetar bättre ihop.

– För de allra mest utsatta måste samarbetet mellan socialtjänsten och sjukvården fungera bättre. Detta är ett steg i arbetet med att se till att färre människor går samma öde till mötes som Sanne, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

I budgeten 2020 prioriteras också arbetet mot hemlöshet genom en utökning av bostad först-modellen, vars utgångspunkt är att hemlösa människor först får ett tryggt boende och sedan det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

– Bostad först-modellen har varit väldigt framgångsrik, bland annat i Kanada. Jag hoppas vår prioritering i budgeten ska bidra till att fler människor får ett eget boende och tak över huvudet, säger Jan Jönsson (L).