När flyktinginvandringen till Stockholm ökar kraftigt behöver kommunen vässa sin politik för mottagande och integration, skriver Lotta Edholm och Gulan Avci.

Sverige står inför den största flyktinginvandringen sedan andra världskriget. Många söker sig till Stockholm i hopp om ett liv i trygghet och frihet. Behovet av en bra integrationspolitik har aldrig varit större.

Lotta-GulanSocialdemokraterna har dock länge varit ointresserade av att diskutera integration. Själva begreppet ”integrationspolitik” har skrotats av regeringen och integrationsministerposten tagits bort.

Tyvärr finns det anledning att vara oroad för integrationen i Stockholm, bland annat när det gäller svenska för invandrare (sfi). De rödgrönrosa ökar pengen per sfi-elev med 0,8 procent. Det räcker inte ens till pris- och löneökningar. I praktiken är det en resursminskning – trots det mycket stora behovet.

Efter knappt två år har de rödgrönrosa höjt kommunalskatten med nästan fyra gånger mer än det Socialdemokraterna gick till val på. Men av dessa miljarder syns inte ett spår när det kommer till politiken för integration och för jobb. Istället innebär den rödgrönrosa politiken att färre företag kan anställa.

Framför allt påverkar det de personer med svag utbildningsbakgrund som ska ta sig in på en av världens svåraste arbetsmarknader. Det är inte förvånande att Stockholms företagsklimat har kollapsat med 26 platser i Svenskt Näringslivs ranking.

Med andra ord: Socialdemokraterna och deras allierade höjer skatterna, försämrar företagsklimatet och sänker ambitionerna i integrationspolitiken – samtidigt som behovet är större än någonsin.

När 2016 års budget för Stockholms stad diskuteras i veckan kommer Liberalerna liberalerna lägga skarpa förslag för bättre integration i Stockholm:

Skräddarsydda SFI-vuxenutbildningar. Den som kommer till Stockholm utan yrkeskunskaper måste få kunna kombinera studier i svenska med att lära sig ett yrke, så att tiden in till jobb kortas. Utbudet av sfi-utbildningar måste öka.

Nytt jobbtorg för nyanlända. Nyanlända måste få sina kunskaper validerade snabbt – därför behöver Stockholm ett nytt jobbtorg med fokus på validering.

Sänk trösklarna. Unga och nyanlända ska till exempel kunna anställas med yrkesintroduktionsavtal, där jobb till lägre lön kombineras med utbildning och handledning.

Höj jobbstimulansen. Den som går från bidrag till jobb måste få behålla mer av inkomsten utan att det påverkar försörjningsstödet. Då kan fler ta sig ur bidragsberoende.

Högre löner och fler karriärtjänster behövs för lärare inom sfi och vuxenutbildning för höjd kvalitet.

Allt detta går att göra – utan att höja skatten. Om viljan finns: viljan att välja en politik för jobben, att välja bort de råd, kommissioner, utredningar och förseningar som slukar miljoner av skattebetalarnas pengar just nu.

Det här är ingen lek med siffror. Det är i Stockholm de jobb skapas som avgör om Sverige kommer att klara integrationen. Vi har inte råd med allt, men vi har råd med det här.