Organisationen Skyddsvärnet har idag publicerat en rapport med medföljande debattartikel som visar att unga personer, omhändertagna av socialtjänsten, blir utsatta för allvarliga brott av personal på statens SIS-hem.

– Det är extremt upprörande och jag har under dagen bett socialförvaltningen säkerställa att Stockholms stads socialtjänst i alla stadsdelar ser till att alltid ställa frågor om utsatthet för brott, övergrepp och trakasserier till de barn som vi har placerade. När barn omhändertas tar samhället över föräldraansvaret och institutionerna måste vara trygga, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).