Se alla

Östermalm

Bevara vackra Östermalms kulturhistoriska värden och byggnader

Behåll Östermalmshallen i stadens ägo
Liberalerna vill värna Östermalms kulturhistoriska värden. Östermalmshallen hotas nu av försäljning av andra partier i staden. Men hallen är ett av stadens viktigaste landmärken, så Liberalerna tycker att den ska vara kvar i stadens ägo. Även framtida generationer ska få njuta av Östermalmshallens puls och historia.

Läs mer om varför vi vill rädda Östermalmshallen här. 

Utveckla Östermalms identitet
Liberalerna stoppade Nobel center på Blasieholmen. Östermalms själ får inte byggas bort när vi bygger nytt. Djurgården skall utvecklas varsamt med stadens historia och natur. Norra Djurgårdsstaden blir vår mest hållbara stadsdel med klimatsmart boende, arbetsplatser och kultur samtidigt som det gamla bevaras.

Ett tryggt Östermalm
Östermalm ska vara en trygg stadsdel, för både unga och vuxna. Belysningen i våra parker, såsom Humlegården, ska förbättras. Organiserad brottslighet och människohandel såsom prostitution ska stoppas. Liberalerna har stärkt samarbetet mellan polis och socialtjänst för att motverka prostitution och skydda de som utsätts.