Lotta Edholms inledningsanförande vid Stockholms kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 12 december 2018. Det talade ordet gäller.

 

Ordförande, fullmäktige!

Som politiker träffar man ofta människor i utsatta situationer. Det kan vara allt från hemlösa till människor på flykt. Ett av mina mest berörande möten ägde rum under Järvaveckan i somras när jag träffade en mamma till en pojke som mördats i en av alla de skjutningar som drabbat Stockholm. Som mamma är det lätt att identifiera sig med andra mammors utsatthet. När människor säger att gängmorden sällan drabbar någon oskyldig så tänker jag just på mammorna.

Att komma till bukt med mord och gängkriminalitet måste vara en av denna mandatperiods viktigaste uppgifter. Under den förra mandatperioden förlorades värdefull tid och de gängrelaterade morden ökade. Först gick man vilse i vänsterretoriken. ”Trygghet skapas inte med batong uppifrån” blev Feministiskt initiativs argument mot ett utökat antal poliser i utsatta områden.

Nästa felsteg var att underkänna stadens ansvar för tryggheten. Att den socialdemokratiska regeringen minskat antalet poliser i Sverige, både i reella tal och, ännu mer, som andel av befolkningen föranledde inga som helst åtgärder från förra finansborgarrådet förrän det var helt uppenbart att också Stockholms stad måste ta sitt ansvar för att säkra människors trygghet i utsatta områden.

Men att förbättra trygghet och säkerhet i utsatta områden handlar inte enbart om fler trygghetskameror eller fler ordningsvakter utan om ett långsiktigt förebyggande arbete. Och där spelar skolan en helt avgörande roll. Inte som ställföreträdande förälder utan som just skola. En fungerande skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar på glid. Därför måste skolan vara en lugn och trygg plats, fri från kränkningar och trakasserier där kunskapsuppdraget sätts i fokus. Vi ska inte acceptera kränkningar som aldrig skulle accepteras på andra arbetsplatser. Då sviker vi de utsatta men också förövarna. En skola som ser mellan fingrarna när det gäller våld och hot bidrar till att normalisera våldet och till att pojkar och unga män ser våld och hot som en snabb väg till framgång. Det är helt oacceptabelt.

Nu tar vi nya steg mot ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst. Uppdraget ges till både socialnämnd och utbildningsnämnd. Socialtjänstens uppdrag är tydligt: att stötta elevens kunskapsutveckling. I praktiken innebär det att det ska vara lika självklart för en stödperson att hjälpa till med skolarbetet som att delta i fritidsaktiviteter.

Jag har stått så många gånger i den här talarstolen och prisat Stockholm. Vi lever i en av världens vackraste, mest öppna och inkluderande städer.  Och jag vill att det ska fortsätta att vara så. Men då måste vi också våga se de problem som den här staden faktiskt har: segregation, trångboddhet, grov kriminalitet och utanförskap.

Att ta itu med de problemen är den grönblå majoritetens främsta uppdrag. Det är ett uppdrag som kommer att sträcka sig långt över denna mandatperiod men som är nödvändigt för att Stockholm ska vara en attraktiv stad också för våra barn och barnbarn att bo och leva i. Och dit människor även i framtiden vill flytta. Där företag vill etablera sig och växa. Då lämnar vi över ett fritt, öppet och inkluderande Stockholm till de kommande generationerna.

Detta är ett gemensamt uppdrag för oss alla. Därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2019!