Liberalernas valberedning i Stockholms stad föreslår medlemmarna att nominera Isabel Smedberg-Palmqvist till nytt skolborgarråd. Nomineringen görs vid representantskapet den 19 februari och fullmäktige tar beslut den 2 mars.

Den 8 januari meddelade Lotta Edholm att hon lämnar posten som skolborgarråd. En enig valberedning meddelar idag att Isabel Smedberg-Palmqvist föreslås nomineras till nytt borgarråd. Liberalernas beslut tas vid representantskapet den 19 februari och nytt skolborgarråd väljs av fullmäktige den 2 mars, då Lotta Edholm lämnar posten.

– Isabel har en bred erfarenhet av Stockholmspolitiken, hon är orädd och initiativrik samtidigt som hon är förankrad i verkligheten. Hon har förmågan att skapa kontakt och förtroende bland väljare, medlemmar, föräldrar, skolpersonal och elever, säger Ann-Katrin Åslund (L), ordförande i valberedningen.

Isabels bakgrund

Isabel Smedberg-Palmqvist är kommunfullmäktigeledamot i Stockholm och är inne på sin tredje mandatperiod. Hon har under flera mandatperioder tidigare varit gruppledare i Bromma stadsdelsnämnd. 2014-18 var Isabel gruppledare i socialnämnden och sedan valet 2018 är hon Liberalernas gruppledare i exploateringsnämnden. Isabel är också andre vice gruppledare i fullmäktigegruppen.

Isabel arbetar för närvarande med bland annat ledarutveckling och utbildningar på Liberalernas riksorganisation. Hon är jurist och har lång erfarenhet från arbete även utanför politiken.

Isabel är 53 år, gift och bor i Bromma.

Valberedningen har bestått av

Ann-Katrin Åslund, sammankallande
​Patrik Silverudd
​Cecilia Carpelan
​Peter Backlund
​Karin Pettersson, adjungerad LUF

Kontaktuppgifter till valberedningen förmedlas via Liberalerna Stockholms pressjour – 076-122 94 86