För att fler äldre stockholmare som vill ska få flytta till ett äldreboende föreslår Liberalerna en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning. Huvudregeln i Stockholm idag är att den äldre ska bo kvar i sitt vanliga boende så långt det är möjligt. Liberalerna vill att en brytpunkt införs i riktlinjerna, vilket innebär att en äldres önskan om att flytta till ett äldreboende ska beviljas, om den äldre har så pass mycket hemtjänst att det inte vore dyrare att låta den äldre få komma till ett äldreboende.

Med detta system ska prövningen, liksom idag, ske utefter den äldres individuella behov. Men när en plats på äldreboende kostar mindre än summan av de hemtjänstinsatser som individen behöver, ska en ansökan om äldreboende beviljas, enligt förslaget. Liberalerna beräknar att denna brytpunkt för rätt till vård- och omsorgsboende i Stockholm skulle inträda vid cirka 4,5 hemtjänsttimmar per dag.

– Självklart ska den äldre alltid kunna välja att bo kvar med hemtjänst om man så vill. Men att man alltid måste bo kvar med hemtjänst så långt det bara går, som vi ser i Stockholm idag, går ut över äldres självbestämmande och värdighet. Med vårt förslag kan vi få en mer generös biståndsbedömning utan att det kostar mera, och därmed kan vi stärka varje individs rätt att själv få bestämma över hur livet ska se ut när man blir äldre, säger Ann-Katrin Åslund (L), gruppledare i äldrenämnden.

Dagens riktlinjer leder till att många omsorgsbehövande äldre som vill flytta till ett anpassat äldreboende får avslag på sin ansökan och därmed tvingas bo kvar hemma – samtidigt som många platser på äldreboenden i staden står tomma och successivt läggs ned. Liberalerna säger nej till nedläggningar av servicehus och vård- och omsorgsboenden. I sitt budgetförslag föreslår Liberalerna att alla över 85 år som så vill ska få rätt till servicehus.

– Istället för att lägga ner de äldreboenden som finns kvar måste vi rusta upp de som finns och bygga nya, så att stockholmarna kan vara trygga med att de kan få en trygg ålderdom där deras önskemål och livsval respekteras. Därför röstar vi nej till förslag om nedläggning av äldreboenden, säger Ann-Katrin Åslund (L), gruppledare i äldrenämnden.