Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Barnäktenskap och tvångsäktenskap kan aldrig accepteras. Den som är under 18 år har rätt till sin frihet och svensk lag ska aldrig erkänna barn som gifta.

Vår politik

  • Svensk lag ska alltid stå på den ungas sida.
  • Personer under 18 år ska aldrig räknas som gifta i Sverige, även om de blev bortgifta utomlands.
  • Stärk det förebyggande arbetet mot barn- och tvångsäktenskap.
  • Tillsätt en haverikommission mot barnäktenskap.
  • Förbättra skyddet till den som hotas av barn- eller tvångsäktenskap.
  • Staden ska upprätta en kontakt med Swedavia för att genomföra flygplatskampanjer.
SVENSK LAG SKA STÅ PÅ DEN UNGAS SIDA

Ingen ska någonsin tvingas till ett äktenskap. Barn får aldrig giftas bort. Numera gäller en strikt 18-årsgräns för att gifta sig i Sverige, men det finns luckor i lagen. Om barn blivit bortgifta i sitt hemland och sedan kommer till Sverige händer det att svenska myndigheter räknar dem som gifta. Barnäktenskap är oacceptabelt.

SKYDDET MOT BARNÄKTENSKAP SKA GÄLLA ALLA BARN

För oss liberaler är det självklart att alla barn har samma rättigheter i Sverige. Vi vill skärpa lagen så att inget barn under 18 år ska räknas som gift i vårt land. Myndigheter ska inte heller på andra sätt hjälpa till att upprätthålla barnäktenskap. Till exempel ska asylsökande bortgifta barn räknas som barn och inte placeras ihop med sin vuxna make.

BÄTTRE HJÄLP TILL UTSATTA

Myndigheternas möjligheter att stödja utsatta barn och unga måste bli bättre. Det kan gälla allt från skyddat boende till att en berättelse för en skolsköterska inte måste leda till att föräldrarna informeras. För att stärka barnen ska de tidigt få kunskap om sina rättigheter. De ska veta att samhället står på deras sida.

FLYGPLATSKAMPANJ

I Mellansverige har initiativ tagits för att bland annat sätta upp informationsmaterial på flygplatstoaletterna. På informationsbladet publiceras ett telefonnummer om vart man kan vända sig för att inte behöva resa iväg. Detta ökar chansen att hinna nå de ungdomar som är i konkret fara men som ännu inte har lämnat landet.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.